OBS Het Atelier, Jac. P. Thijsselaan 100, 1112 XV, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 
 
 
<h3><span style=OBS Het Atelier Holland Park, Diemen 
  
 Basisschool en kinderopvangfaciliteiten  
   
 Meer informatie" class="carr_foto" >

Welkom bij OBS Het Atelier!

Kom je bij ons leren voor het leven?

   

 

 

 

 

  

‘Leren voor het leven’: dat is het motto van het onderwijs op OBS Het Atelier. De school wil haar leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale individuen. Die goed samen kunnen spelen, werken en leven.

 

Ambitieuze doelstellingen waaraan een heldere onderwijsvisie ten grondslag ligt. Er wordt een stevige basis gelegd met de vakken rekenen, taal en lezen. Daarnaast wordt onderwijs gegeven in wereldoriëntatie op basis van geïntegreerde thema’s. Dit betekent dat voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap en natuur en techniek hetzelfde thema vanuit deze verschillende invalshoeken wordt benaderd gedurende een lesperiode. Op deze manier wordt door de leerlingen diep op een thema ingegaan en worden onderlinge verbanden duidelijk.

 

Voor meer informatie over onze onderwijsmethode klikt u hier:ONDERWIJSMETHODE

 

Voor meer informatie over de kinderopvangfaciliteiten klikt u hier:KINDEROPVANGFACILITEITEN

 

Voor de jaaragenda van onze school klikt u hier:

AGENDA SCHOOLJAAR 2023-2024

OBS Het Atelier: centraal in Holland Park

Ons schoolgebouw biedt onderdak aan de basisschool, een kinderdagverblijf, een peutergroep en voorschoolse en buitenschoolse opvang. Kortom: alle faciliteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

 

Kinderen uit de vier wijken van Holland Park komen in onze school samen om onderwijs te volgen en samen op te groeien. Wij zijn trots dat wij deze verbindende rol mogen vervullen in Holland Park!    

Ons schoolgebouw in Holland Park, Diemen

 

Over OBS Het Atelier

Komt u kennismaken?

Wilt u kennismaken met onze school? U bent van harte welkom op de informatieochtend die wij iedere maand organiseren van 9:00 tot 10:00 uur. Via de link hieronder kunt u zich aanmelden. 
Voor vragen of kennismaken middels een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met Jan Heijmans, directeur van OBS Het Atelier via: j.heijmans@obshetatelier.nl of 06 216 845 52.

Uw kind inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Vraagt u dan de inschrijvingsformulieren aan via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Tijdens de informatieochtenden kunt u ook de inschrijvingsformulieren verkrijgen.

Come and meet us!

Are you interested in learning more about our school and meeting our Head of School Mr. Jan Heijmans? Please visit our monthly parent information morning. By clicking on the yellow button below, you can select a date and register for the parent information morning. Please note that for english speaking parents/caregivers, the parent information morning will be held in the English language as of 10:30 AM. We are looking forward to meeting you.

 
If you have any questions or if you wish to make an appointment with our Head of School, you can contact Mr. Jan Heijmans by e-mail or telephone: j.heijmans@obshetatelier.nl or 06 216 845 52.

How to register your child 

Do you wish to register your child at OBS Het Atelier? You can request the registration forms via the aforementioned e-mailadress or telephone number. You can also obtain the registration forms during the monthly information mornings.

 

Aanmelden informatieochtend/ Registration parent information morning

Veilig de wereld ontdekken

Ons schoolgebouw bevindt zich centraal in Holland Park en biedt onderdak aan onze basisschool, een voorschoolse opvang, een BSO, een kinderdagverblijf en een peutergroep. Kortom: alle voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. 

 

De kinderen groeien hier op in een veilige omgeving waar ze hun talenten en interesses gaan ontdekken. Uiteraard onder professioneel toezicht op alle momenten van de dag.

 

Ons adres is:

 

OBS Het Atelier

Jac. P. Thijsselaan 100

1112 XV DIEMEN

 

Algemeen telefoonnummer: 020 4166435

Telefoonnummer Jan Heijmans, Directeur:

06 21684552

 

 

Duurzaamheid en talentontwikkeling

OBS Het Atelier hecht grote waarde aan onderwerpen als duurzaamheid en talentontwikkeling.

 

Daarom biedt de school jaarlijks de lessenserie Wonderwel aan. De leerlingen van OBS Het Atelier vinden tijdens de projecten van Wonderwel antwoord op vragen als: Hoe komt water in mijn kraan? Waar komt elektriciteit vandaan? Waar gaat mijn vuilniszak naar toe? 

 

Ook genieten onze leerlingen van onze Funateliers. In blokken van drie weken, wordt vijf maal per jaar op de vrijdagmiddag een programma van Funateliers aangeboden. Van schaken, drummen en yoga tot dansen, een animatie leren maken of sterrenkunde: boeiende activiteiten die de nieuwsgierigheid van de leerling prikkelen. De Funateliers geven de leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met nieuwe onderwerpen en activiteiten. 

 

Voor meer informatie, klik op onderstaande button. 

    

 

Extra-curriculaire activiteiten op OBS Het Atelier

Inspirerende leermethode

De leerlingen op OBS Het Atelier krijgen in de ochtend les in de kernvakken rekenen, taal en lezen. 

 

Daarnaast wordt in de middag onderwijs gegeven in wereldoriëntatie op basis van geïntegreerde thema’s. Dit betekent dat voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap en natuur en techniek in lesperiodes hetzelfde thema vanuit deze verschillende invalshoeken wordt benaderd. Op deze manier wordt door de leerlingen diep op een thema ingegaan en worden onderlinge verbanden duidelijk. 

 

Meer weten over hoe wij deze onderwijsmethode in de praktijk vormgeven? Klikt u dan op onderstaande link.

 

 

Onze onderwijsmethode

Uw kind inschrijven/How to register your child?

 

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? U kunt de inschrijvingsformulieren opvragen bij onze directeur Jan Heijmans per e-mail of telefoon. Hieronder vindt u de contactgegevens. Tijdens de maandelijkse informatieochtend kunt u tevens de inschrijvingsformulieren verkrijgen.

 

You can request the registration forms by sending an e-mail to our Head of School Mr. Jan Heijmans or by contacting him by telephone. You will find the contact details below. You can also obtain the registration forms during the monthly parent information morning.

 

- e-mail: j.heijmans@obshetatelier.nl

- telefoonnummer: 06 21684552