OBS Het Atelier, Jac. P. Thijsselaan 100, 1112 XV, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Kern van Passend Onderwijs is dat de schoolbesturen ondersteuningplicht hebben. Dat wil zeggen: de school biedt de leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek of ondersteuning zodat de leerling op een beter passende plek terecht komt. Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Diemen. Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken.
Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

 

In onderstaand ondersteuningsdocument staat beschreven hoe de ondersteuning van leerlingen bij ons op school op dit moment geregeld is en hoe we hiermee verder gaan in de toekomst. Met ‘ondersteuning’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. Wij verantwoorden ons hiermee naar het bestuur en de inspectie.